Problemer med hjemmesiden!


 

TRENGER DU HUNDEPASS I SOMMERFERIEN?

 
Hva koster det å overta en hund?
 

Man betaler ingenting for hunden, men en fast pris for innholdet i omplasseringsavtalen.
Fast pris - uansett rase/blanding, ung/voksen – kr 6.000,-.
Dog vil det kunne være prisreduksjon for enkelte hunder mht alder eller evt. adferd. Dette vil i så fall være presisert under hver enkelt hunds presentasjon.

Hva inneholder omplasseringsavtalen?

 • Helsesjekk hos veterinær ved Trøndelag Dyreklinikk. Hver hund får en plastmappe med blant annet helseattest og helsebok samt annet relevant informasjonsmateriell.
   

 • Alle hunder vaksineres før omplassering såfremt dette ikke er gjort av tidligere eier i løpet av de siste 10 måneder. Revaksinering anbefales en gang i året.
   

 • Det følger med en verdikupong på vaksinering hos Trøndelag Dyreklinikk slik at nye eiere får neste års revaksinasjon til redusert pris.
   

 • Det gies en måneds sykeforsikring, noe som i praksis betyr at jeg garanterer for sykdom som oppstår i løpet av den første måneden etter overtakelse. Kostnader ifm veterinærkonsultasjoner og medisiner til behandling, refunderes i denne perioden av meg.
   

 • Adferdstest med rapport for hunder som krever litt ekstra, i så fall vil også treningsforslag satt opp av hundetrener medfølge. Alternativt ofte også privattime med hundetrener ved overtakelsen av hunden eller rett etterpå.
   

 • 12 kg HILL's hundefôr, evt valpefôr eller spesialfôr tilpasset hver enkelt hund. Verdi ca kr 600-900,- nok til ca 1-2 måneders forbruk, avhengig av hundens størrelse/aktivitetsnivå.
   

 • Boken ”På talefot med hunden – De dempende signalene” av Turid Rugaas – innføring i hundespråket.
   

 • 4 timers teorikurs hos hundetrener Wenche for 2 personer (verdi kr 800). Fullført kurs gir hundesertifikat. Eller privattime for hele familien. Telefonisk rådgiving, ubegrenset antall samtaler, inngår også. Faktura sendes av Wenche til meg hver måned.
   

 • Tilbud om praksiskurs for alle/helgekurs på hjemstedet for langveisfarende
   

 • For alle nye hundeeiere som bor langt fra Trondheim, vil telefonisk rådgiving fra hundetrener erstatte tilbud om teorikurs med mindre disse ønsker å komme til Trondheim for å delta på privattime. Kurs på hjemstedet er evt også mulig ved nok interesserte. Dette avtales isåfall direkte med hundetrener.
   

 • Stamtavle medfølger alle renrasede, registrerte hunder og eierskifte foretas via Norsk Kennel Klubb etter prøvetidens utløp.
   

 • Oppfølging hele hundens levetid, som f.eks hjelp og rådgiving til aktivisering og trening av problemadferd av alle slag, evt generell trening og sykdomsforebygging.
   

Prøvetid
Det gis 1 måneds prøvetid. Dersom man i løpet av denne perioden finner ut at man ikke ønsker å beholde hunden (uansett årsak), kan hunden returneres og jeg hjelper ny eier å finne en mer passende hund uten ekstra kostnader eller man kan få refundert halvparten av betalt omplasseringsgebyr. Dersom årsak til retur ikke skyldes forhold tilknyttet hunden, (f.eks. sykdom, allergi eller familiære årsaker hos eier) ytes ingen kompensasjon for omplasseringsgebyret.Utviklet av
Smartad

© Charlotte's Omplassering 2004-2009
hund@charlottes.no, Mob: 95879500, Org: 983 419 763