Problemer med hjemmesiden!


 

TRENGER DU HUNDEPASS I SOMMERFERIEN?

 
Informasjon
 

Kan alle hunder omplasseres?
I utgangspunktet er svaret ja, men for å kvalitetssikre hundene, blir alle tatt med til veterinær for helsesjekk samt vurdert mentalt.
Hunder som ikke egner seg for omplassering, enten pga sykdom eller store adferdsmessige problemer, som vanskelig vil kunne behandles, blir stoppet her. Hunder blir ikke omplassert for enhver pris, alle får en sjanse, men ikke alle slipper igjennom nåløyet.
Ingen hunder blir avlivet fordi det ikke finnes mennesker som ønsker å overta dem, forutsatt at de er friske både fysisk og psykisk. Det lengste jeg har hatt en hund i påvente av permanent hjem – er 13 måneder!
Men de aller fleste blir faktisk omplassert i løpet av 1-2 uker.

Hvorfor blir hunder omplassert?
Mange tror omplasseringshunder er individer som har hatt en tøff oppvekst med mishandling og vanskjøtsel. Dette er snarere unntaket enn regelen. De som tar kontakt med meg, er gjerne hundeeiere som virkelig bryr seg om dyret sitt, og som ønsker at hunden skal få en ny sjanse når de selv ikke kan beholde den. Årsaker til omplassering er gjerne tidsnød, allergi, jobbsituasjon, flytting, sykdom hos eier, samlivsbrudd eller rett og slett valg av feil rase/type hund.

Hvem kan overta en omplasseringshund?
Alle som har interesse for hund og har et ønske om å gi en hund et nytt hjem, samt har ressurser til å gi den et godt liv. Dette inkluderer ikke bare tilgang til mat og vann, men også fysisk og mental aktivisering. Hunden er et flokkdyr, og vil gjerne være sammen med flokken sin det meste av tiden. Dette skal det taes hensyn til. Ingen hunder omplasseres uten at partene har møttes på forhånd.
Alle hunder omplasseres fra Trondheim, men til/fra hele landet.

Valg av rase/type hund
Dette er et veldig essensielt tema. Alle hunder som trenger nye hjem blir presentert med bilde/ informasjon på min hjemmeside. Ta kontakt om du finner hund/er som kan være av interesse. Jeg hjelper deg vurdere om det kan være en god match.
På bakgrunn av info om deg og din hverdag, hjelper jeg deg med å velge en hund med de egenskaper som vil passe til dine ønsker, behov og hverdagsliv forøvrig. Slik kan både hund og eier få et mest mulig harmonisk samspill og samliv.

Ingen kennel
Jeg har ikke - som mange tror - kennel med oppstalling av hundene som er til omplassering. Dette for å unngå unødig stress for hundene. Hunder overtas etter nøye planlegging slik at de kan enten kan innlemmes i dagliglivet hjemme hos meg, eller i et annet privat hjem (såkalt krisehjem).
Dette fordi jeg ønsker bli best mulig kjent med hundene for å lettere kunne finne det ultimate hjemmet til hver enkelt. Trening blir da iverksatt umiddelbart dersom det er hunder med spesielle behov.
 Utviklet av
Smartad

© Charlotte's Omplassering 2004-2009
hund@charlottes.no, Mob: 95879500, Org: 983 419 763