Problemer med hjemmesiden!


 

TRENGER DU HUNDEPASS I SOMMERFERIEN?

 
Hundeinformasjon: PRISØKNING FRA 01.03.2015
 
Bilde

 
Informasjon
Navn: PRISØKNING FRA 01.03.2015
Rase: ...
Alder: ...
Dato lagt ut: 03.03.2015
Status: Omplassering
 
Beskrivelse
PRISØKNING FRA 01.03.2015.

Mitt omplasseringsgebyr har vært uendret siden 01.01.2012, dette tiltross for at alle mine leverandører/ samarbeidspartnere (veterinær, regnskapsfører, bokforlag, hundetrener med kurs og adferdsvurderinger samt Hills for) har økt sine priser i
tillegg til at omplasseringsavtalen får stadig mer og bedre innhold. Dette har selvfølgelig medført økte kostnader for meg, og derav også lavere inntekter.

Etter 3 års stillstans ser jeg meg nå nødt til å øke gebyret.

Prisøkningen er på ~ 17 % og medfører at

OMPLASSERINGSGEBYRET vil bli kr 7.000,-.

Gebyret reduseres med kr 1.000 etter hundens alder f.o.m 7 år.

************************************************************

OMPLASSERINGSAVTALEN INKLUDERER:

- helsesjekk/vaksinering: hunden leveres med helseattest og helsebok. Dersom det ble påvist sykdom ved helsesjekk, behandles hunden for dette for min kostnad (verdi fra kr 700)

- alle hunder leveres ID-merket med microchip og er registrert hos Dyreidentitet. Omregistrering foretas til ny eier etter utløp av prøveperioden på 1 måned (verdi kr 1.000)

- 1 måneds sykeforsikring (jeg garanterer at hunden er frisk ved overtakelse, dersom den blir syk i løpet av den første måneden, refunderer jeg alle kostnader forbundet med veterinærkonsultasjoner og medisiner)

- 12 kg HILLS for tilpasset hver enkelt hund, foret markedsføres og selges av veterinærer (verdi ca kr 700)

- boken "På talefot med hunden" av Turid Rugaas (omhandler hundespråket - de dempende signalene - lær å forstå/kommunisere med din hund) - verdi ca kr 300

- "Oppskrift på en trygg og velfungerende hund" utarbeidet av hundetrener Wenche Foldahl

- kurs/ privattimer/ telefonisk rådgiving hos hundetrener Wenche (verdi kr 1.000)

- gratis massasjetime hos Nidaros Hundemassasje (verdi kr 400)

- verdikupong hos Trøndelag Dyreklinikk, Ranheim. Gir betydelig rabatt ved
årlig helsesjekk/ revaksinering.

- oppfølging/hjelp/rådgiving hele hundens levetid

- avtalen regulerer 1 måneds prøvetid. Dersom man i denne perioden finner ut at ting ikke fungerer, eller det oppstår uforutsette problemer som gjør at man ikke kan beholde hunden, er hunden velkommen tilbake. Betalt gebyr refunderes da med kr 3.500, evt kan man få ny, bedre tilpasset hund, uten ekstra kostnad.

***********************************************************

GEBYR FOR FÔRVERTAVTALE ØKES FRA KR 1.500 TIL KR 2.000.

- avtalen har samme innhold som omplasseringsavtalen, men benyttes i tilfeller hvor hunden trenger ekstra oppfølging pga sykdom eller adferd.

- 1 måneds prøvetid, men betalt gebyr blir ikke refundert ved retur av hund da gebyret kun dekker deler av innholdet i avtalen (veterinærkostnader, fôr, kurs/ oppfølging hundetrener, bok etc).

*************************************************************

ALLE BISTANDSGEBYR (gebyr som betales av hundens opprinnelige eier) FORBLIR UENDRET:

ANNONSE KR 500

ANNONSE MED BISTAND OG ADOPSJONSKONTRAKTER KR 1.000

OVERLEVERINGSGEBYR KR 2.500

*************************************************************

Prisøkningen gjelder som sagt fra 01.03.2015, alle hunder som kom inn til omplassering før denne tid - vil bli omplassert til "gammel" pris.

Dette til orientering.

Hilsen Charlotte
 
Hvem hunden passer for?
 
Omplasseringsgebyr/Vilkår


 Utviklet av
Smartad

© Charlotte's Omplassering 2004-2009
hund@charlottes.no, Mob: 95879500, Org: 983 419 763